Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksOferty pracy


Oferty pracy
Asystent badawczo-dydaktyczny - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (wynik w załączeniu)
Dyscyplina naukowa:  Inżynieria mechaniczna

Specjalność  Mechanika/wytrzymałość materiałów

Nr referencyjny:  AS12/W10/K58/11/2021

Rodzaj:  Stanowisko naukowe

Rodzaj oferty:  Oferty z konkursu

Rodzaj umowy:  Umowa o pracę

Miejsce pracy:  Wrocław

Jednostka organizacyjna:  Wydział Mechaniczny

Wymiar etatu:  4/4

Opis stanowiska:
Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej (K58W10D07) poszukuje kandydata na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności w obszarze specjalności mechanika/wytrzymałość materiałów.

Osoba na stanowisku asystenta odpowiedzialna będzie za kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych we wskazanej dyscyplinie i specjalności, pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych

Zadania:

 • kształcenie studentów,
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych,
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych we wskazanej dyscyplinie/specjalności,
 • publikowanie wyników badań naukowych,
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału,
 • podnoszenie kwalifikacji.Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn (specjalność konstrukcja i eksploatacja maszyn),
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi  w zakresie obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji mechanicznych metodą elementów skończonych  (np. Ansys, Abaqus),
 • posiadanie publikowanego dorobku naukowego w zakresie zmęczenia i pękania materiałów,
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 • umiejętność przygotowywania materiałów dydaktycznych
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.​


Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie do konkursu
 2. Podanie kandydata do Rektora Politechniki Wrocławskiej o zatrudnienie.
 3. Życiorys (CV).
 4. Kopia/e dyplomu/ów ukończenia studiów. 
 5. Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności
   badawczej.
 6. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego.
 7. Inne dokumenty, potwierdzające uzyskane kwalifikacje.
 8. Oświadczenie, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata.
 9. Oświadczenie Kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 10. Oświadczenie - Klauzula informacyjna i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla Kandydatów w konkursach na stanowiska akademickie.Oferujemy:

 • zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,
 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego​.


Termin składania ofert:  2021-12-27 00:00:00

Planowany termin zatrudnienia:  2022-03-01 00:00:00

Dodatkowe informacje:
Wymienione powyżej dokumenty, zredagowane w języku polskim i podpisane przez kandydata, należy składać w Zespole Asystentów ds. Kadr Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław, pok. 2.19 lub 2.20, bud. B4 do dnia 27.12.2021 r. do godziny 09:00 lub przesłać w formie zeskanowanego kompletu dokumentów na adres e-mail: katarzyna.suchodolska@pwr.edu.pl. Prosimy o podanie numeru referencyjnego AS12/W10/K58/11/2021. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je w Zespole Asystentów ds. Kadr, w terminie do 6 miesięcy, za pokwitowaniem odbioru.

Załączniki: