Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksOferty pracy


Oferty pracy
Asystent lub adiunkt dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny - ROZSTRZYGNIĘCIE (wynik w załączeniu)
Dyscyplina naukowa:  Matematyka

Specjalność  dowolna

Nr referencyjny:  AS1-AD1/K73/09/2021

Rodzaj:  Stanowisko naukowe

Rodzaj oferty:  Oferty z konkursu

Rodzaj umowy:  Umowa o pracę na czas określony

Miejsce pracy:  Politechnika Wrocławska, Katedra Matematyki

Jednostka organizacyjna:  Wydział Matematyki

Wymiar etatu:  4/4

Opis stanowiska:

Katedra Matematyki Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta lub adiunkta dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie matematyka, w dowolnej specjalności. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace dydaktyczne, badawcze i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej.

Zadania:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni.

 Wymagania:

 • tytuł magistra matematyki i złożenie rozprawy doktorskiej z matematyki (na stanowisko asystenta),
 • posiadanie stopnia doktora matematyki (na stanowisko adiunkta),
 • dorobek naukowy w zakresie matematyki potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat,
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyk,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.


Wymagane dokumenty:

 •      kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora (na stanowisko adiunkta)
 •      kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra oraz dokument potwierdzający złożenie rozprawy doktorskiej (na stanowisko asystenta)
 •      autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, w tym:

o   zwięzły opis osiągnięć naukowych

o   lista publikacji z podaniem aktualnej punktacji MNiSW

o   łączna liczba cytowań prac naukowych z podaniem źródła tych danych

o   wykaz realizowanych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych

o   informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą

o   informacja o działalności organizacyjnej

o   informacja o prowadzonych zajęciach dydaktycznych

o   wykaz nagród i wyróżnień naukowych i zawodowych

 •       opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego nt. działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata

 

Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.


Kandydat powinien wydrukować umieszczoną w załączeniu klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych i załaczyć do składanych dokumentów z bieżącą datą i czytelnym podpisem.


Oferujemy:

 •      zatrudnienie w stabilnej i prestiżowej firmie,
 •      możliwość realizacji planów badawczych i dalszego awansu zawodowego, w tym szybkiego awansu na stanowisko profesora uczelni w przypadku osób ze stopniem dr. hab.Termin składania ofert:  2021-10-05 00:00:00

Planowany termin zatrudnienia:  2021-11-01 00:00:00

Dodatkowe informacje:
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej. Planowany termin zatrudnienia: 1 listopad 2021 r. Termin składania ofert: 5 październik 2021 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 6 październik 2021 r. Dodatkowych informacji udziela prof. Romuald Lenczewski, Kierownik Katedry Matematyki (email: romuald.lenczewski@pwr.edu.pl). Dokumenty prosimy składać emailem na adres: weronika.berlik@pwr.edu.pl (w formie elektronicznej, np. jako skany) lub osobiście, lub pocztą w sekretariacie Wydziału Matematyki, ul. Janiszewskiego 14 a, Wrocław, budynek C-11, pok. 1.16 (tel.: +48 71 320 25 29). Decyduje data wpłynięcia dokumentów. W tytule prosimy podać nr referencyjny: AS1-AD1/K73/09/2021 Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego osoby nieprzyjęte będą mogły odebrać swoje aplikacje u asystenta ds. kadr Wydziału, w terminie do 6 miesięcy, za pokwitowaniem odbioru.

Załączniki: