Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksOferty pracy


Oferty pracy
Asystent badawczy
Dyscyplina naukowa:  inżynieria lądowa i transport

Specjalność  drogi, mosty, koleje i lotniska

Nr referencyjny:  AS-BAD/W2/K77/1/2021

Rodzaj:  Stanowisko naukowe

Rodzaj oferty:  Oferty z konkursu

Rodzaj umowy:  umowa o pracę na czas określony

Miejsce pracy:  Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Jednostka organizacyjna:  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Wymiar etatu:  4/4

Opis stanowiska:
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Dróg, Mostów, Kolei i Lotnisk poszukuje kandydata na stanowisko asystenta badawczego.


Zadania:

 • matematyczne oraz numeryczne modelowanie dynamiki systemu tłum-most, włączając w to modelowanie mechanizmów interakcji pomiędzy pieszym i mostem oraz pomiędzy wieloma pieszymi,
 • zaawansowane modelowanie statystyczne w oparciu o dane empiryczne,
 • rozwój systemów oprzyrządowania oraz technik analizy sygnałów,
 • opracowywanie publikacji naukowych,
 • uczestnictwo w ewaluacji działalności grupy projektowej zgodnie z wymogami projektu Polskie Powroty administrowanego przez NAWA, w okresie pełnego zatrudnienia ma być złożona rozprawa doktorska.Wymagania:

 •      ukończone studia drugiego stopnia z zakresu inżynierii, fizyki lub matematyki,
 •      aktywność akademicka/naukowa/zawodowa wykraczająca poza program nauczania akademickiego,
 •      dobra znajomość języka angielskiego w mowie oraz piśmie,
 •      umiejętność pracy w zespole.Wymagane dokumenty:

 •      życiorys,
 •      list motywacyjny,
 •      syntetyczny autoreferat informujący o osiągnięciach kandydata,
 •      potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 •      inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 •      oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20/07/2018,
 •      oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy, zgodnie z art. 120.1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20/07/2018,
 •      certyfikat znajomości języka obcego lub stosowne oświadczenie kandydata,
 •      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 Oferujemy:

 • ​pracę w prestiżowej Uczelni, 
 • pakiet socjalny, 
 • możliwość rozwoju naukowego.Termin składania ofert:  2021-02-22 00:00:00

Planowany termin zatrudnienia:  2021-03-01 00:00:00

Dodatkowe informacje:
Wymienione wyżej dokumenty, zredagowane w języku polskim lub angielskim i podpisane przez kandydata, należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta badawczego w Katedrze Dróg, Mostów, Kolei i Lotnisk. Nie otwierać.”, na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej ul. Na Grobli 15, 54-421 Wrocław, budynek L-1, pokój 111. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Komisja może zaprosić kandydata (lub kandydatów) na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku wygrania konkursu zatrudnienie nastąpi na okres zamknięty, zgodnie ze Statutem Politechniki Wrocławskiej, w marcu lub kwietniu, w pełnym wymiarze czasu pracy, na 42 miesiące na podstawie umów o pracę na kolejne okresy: 18 miesięcy, 18 miesięcy i 6 miesięcy. Warunkiem ciągłości zatrudnienia będzie pozytywna ocena postępów pracy, wydana przez kierownika projektu na podstawie raportów, zgodnych z okresem zatrudnienia, sporządzanych przez osobę zatrudnioną na tym stanowisku. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie prac badawczych realizowanych w ramach projektu NAWA Polskie Powroty ”STRIDE – Development of advanced pedestrian structural loading models calibrated with data from in situ measurments”, kierowanego przez dr inż. Mateusza Bociana. Ewentualne pytania proszę kierować na adres: mateusz.bocian@pwr.edu.pl Termin składania dokumentów – do 22 lutego 2021 r., do godz. 13.00. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 26 lutego 2021 r. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Załączniki: