Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksOferty pracy


Oferty pracy
Adiunkt badawczo-dydaktyczny - WYNIKI KONKURSU (W ZAŁĄCZENIU)
Dyscyplina naukowa:  nauki o zarządzaniu i jakości

Specjalność  zarządzanie, informatyka, matematyka

Nr referencyjny:  AD1/W8/02/2020

Rodzaj:  Stanowisko naukowe

Rodzaj oferty:  Oferty z konkursu

Rodzaj umowy:  umowa o pracę

Miejsce pracy:  Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej

Jednostka organizacyjna:  Wydział Informatyki i Zarządzania

Wymiar etatu:  4/4

Opis stanowiska:
Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry i Uczelni.

Zadania:

 

Od Kandydata oczekujemy:

 

 • Prowadzenia badań naukowych w zakresie stosowania metod ilościowych i obliczeniowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Aktywnego udziału w seminariach naukowych, warsztatach i konferencjach.
 • Inicjowania, pozyskiwania i koordynowania projektów badawczych.
 • Rozwoju współpracy w zakresie prac naukowo-badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • Umiejętności pracy zespołowej.
 • Rzetelnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim, działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
 • Wykonywania prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Uczelni

 Wymagania:

 

 • Posiadany stopień doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, informatyka (w tym informatyka techniczna i telekomunikacja), matematyka lub fizyka.
 • Doświadczenie w stosowaniu metod ilościowych i obliczeniowych, w szczególności metod badań operacyjnych lub/i statystyki.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku angielskim.
 • Dorobek naukowy w międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym publikacje w czasopismach z listy JCR.Wymagane dokumenty:

 

 1. Podanie kandydata do Rektora Politechniki Wrocławskiej o zatrudnienie stanowisku adiunkta.
 2. CV zawierające:
 • Listę publikacji naukowych, z podziałem na artykuły w czasopismach z listy JCR, artykuły w czasopismach spoza listy JCR, rozdziały w książkach, opublikowane referaty konferencyjne i pozostałe publikacje.
 • Liczbę cytowań prac naukowych kandydata (bez autocytowań) i indeks H, wg bazy Scopus lub/i Web of Science.
 • Informację o doświadczeniu w pozyskiwaniu projektów badawczych, udziale w pracach badawczych jednostki oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi.
 • Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 • Dorobek organizacyjny.
 • Wykaz nagród i wyróżnień naukowych.

      3. Kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.

*W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: dydaktyczną, naukową, naukowo-badawczą, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 129 ust. 4 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia  w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 129 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 129 ust. 6 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej      w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 129 ust. 3 Ustawy.​

 

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez kandydata.


Oferujemy:

 

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w kreatywnym zespole.
Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą na adres:  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
składać osobiście w  pok. 407, budynek B4,  ul. Łukasiewicza 5 lub przesłać na adres mailowy: aleksandra.peczeniuk@pwr.edu.pl
do dnia 15.03.2020 r.
 
Przewidywany termin zatrudnienia:  październik 2020
 
W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr ref.: AD1/W8/02/2020
 


Termin składania ofert:  2020-03-15 00:00:00

Planowany termin zatrudnienia:  2020-10-01 00:00:00

Dodatkowe informacje:
Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je w sekretariacie Wydziału, w terminie do 6 miesięcy, za pokwitowaniem odbioru.


Załączniki: